Home > Bar Directory > Kansas

Kansas Bar Directory


Kansas City, KS

Address: 8048 Leavenworth Road
Kansas City, KS 66109
Phone: (913) 788-3596
» More Info
Address: 8016 Leavenworth Road
Kansas City, KS 66109
Phone: (913) 334-1333
» More Info
Address: 941 N 74th Drive
Kansas City, KS 66112
Phone: (913) 242-8165
» More Info
Address: 4220 Leavenworth Road
Kansas City, KS 66104
Phone: (913) 808-5577
» More Info
Address: 222 N 6th Street
Kansas City, KS 66101
Phone: (913) 281-0184
» More Info
Address: 3900 Rainbow Blvd
Kansas City, KS 66103
Phone: (913) 283-7367
» More Info
Address: 8123 Parallel Parkway
Kansas City, KS 66112
Phone: (913) 299-0022
» More Info
Address: 7912 State Avenue
Kansas City, KS 66112
Phone: (913) 334-1700
» More Info
Address: 5041 Welborn Lane
Kansas City, KS 66104
Phone: (913) 400-3051
» More Info


Kinsley, KS

Address: 107 E 6th Street
Kinsley, KS 67547
Phone: (620) 659-3725
» More Info


Lansing, KS

Address: 800 N Main Street
Lansing, KS 66043
Phone: (913) 727-6369
» More Info
Address: 455 W Eisenhower Road
Lansing, KS 66043
Phone: (913) 727-6600
» More Info


Larned, KS

Address: 508 Broadway Street
Larned, KS 67550
Phone: (620) 804-6225
» More Info
Address: 423 Broadway Street
Larned, KS 67550
Phone: (620) 804-6073
» More Info


Leavenworth, KS

Address: 610 Cherokee Street
Leavenworth, KS 66048
Phone: (913) 682-4333
» More Info
Address: 327 Delaware Street
Leavenworth, KS 66048
Phone: (913) 651-1006
» More Info
Address: 206 Choctaw Street
Leavenworth, KS 66048
Phone: (913) 682-4876
» More Info
Address: 1431 10th Avenue
Leavenworth, KS 66048
Phone: (913) 758-0036
» More Info
Address: 312 N 2nd Street
Leavenworth, KS 66048
Phone: (913) 651-4401
» More Info
Address: 1501 Metropolitan Avenue
Leavenworth, KS 66048
Phone: (913) 651-6624
» More Info
Address: 313 Delaware Street
Leavenworth, KS 66048
Phone: (913) 682-3523
» More Info
Address: 529 Cherokee Street
Leavenworth, KS 66048
Phone: (913) 651-1010
» More Info
Address: 745 Cherokee Street
Leavenworth, KS 66048
Phone: (913) 682-7085
» More Info
Address: 1001 Ottawa Street
Leavenworth, KS 66048
Phone: (913) 682-5456
» More Info


Leawood, KS

Address: 5408 W 151st St Nall Valley Shops
Leawood, KS 66224
Phone: (913) 444-0494
» More Info
Address: 11725 Roe Avenue
Leawood, KS 66211
Phone: (913) 469-8899
» More Info
Address: 5317 W 151st Street
Leawood, KS 66224
Phone: (913) 701-6943
» More Info
Address: 6765 W 119th Street
Leawood, KS 66209
Phone: (913) 451-4542
» More Info
Address: 6701 W 119th Street
Leawood, KS 66209
Phone: (913) 469-4177
» More Info
Address: 6100 College Blvd
Leawood, KS 66211
Phone: (913) 253-1906
» More Info
Address: 11570 Ash Street
Leawood, KS 66211
Phone: (913) 322-7444
» More Info
Address: 11851 Roe Avenue
Leawood, KS 66211
Phone: (913) 227-4959
» More Info
Address: 10681 Mission Road
Leawood, KS 66206
Phone: (913) 213-6588
» More Info
Address: 5270 W 116th Pl
Leawood, KS 66211
Phone: (913) 766-0920
» More Info
Address: 5245 W 116th Pl
Leawood, KS 66211
Phone: (913) 626-8848
» More Info


Lenexa, KS

Address: 10064 Woodland Drive
Lenexa, KS 66220
Phone: (913) 213-6950
» More Info
Address: 9482 Renner Blvd
Lenexa, KS 66219
Phone: (913) 322-2739
» More Info
Address: 11441 Strang Line Road
Lenexa, KS 66215
Phone: (913) 522-3217
» More Info
Address: 12843 W 87th Street Parkway
Lenexa, KS 66215
Phone: (913) 894-1717
» More Info
Address: 12227 W 87th Street Parkway
Lenexa, KS 66215
Phone: (913) 322-1000
» More Info
Address: 13412 Santa Fe Trail Drive
Lenexa, KS 66215
Phone: (913) 894-9676
» More Info
Address: 15918 W 88th Street
Lenexa, KS 66219
Phone: (913) 379-1500
» More Info
Address: 16804 W 89th Street
Lenexa, KS 66219
Phone: (913) 827-3583
» More Info
Address: 13320 W 87th Street Parkway
Lenexa, KS 66215
Phone: (913) 888-7665
» More Info
Address: 12906 W 87th Street Parkway
Lenexa, KS 66215
Phone: (913) 541-0137
» More Info
Address: 10212 Pflumm Road
Lenexa, KS 66215
Phone: (913) 492-2116
» More Info
Address: 9562 Lackman Road
Lenexa, KS 66219
Phone: (913) 541-9255
» More Info
Address: 12235 W 87th Street Parkway
Lenexa, KS 66215
Phone: (913) 894-1170
» More Info


Liberal, KS

Address: 2050 N Kansas Avenue
Liberal, KS 67901
Phone: (620) 626-4400
» More Info
Address: 748 E Pancake Blvd
Liberal, KS 67901
Phone: (620) 604-5100
» More Info
Address: 737 S Kansas Avenue
Liberal, KS 67901
Phone: (620) 626-7344
» More Info
Address: 303 N Kansas Avenue
Liberal, KS 67901
Phone: (620) 626-4444
» More Info
Address: 925 S Kansas Avenue
Liberal, KS 67901
Phone: (620) 626-5641
» More Info


Liberty, KS

Address: 117 Main Street
Liberty, KS 67351
Phone: (620) 485-3275
» More Info


Lindsborg, KS

Address: 101 N Main Street
Lindsborg, KS 67456
Phone: (785) 212-6030
» More Info
Address: 119 S Main Street
Lindsborg, KS 67456
Phone: (785) 227-8762
» More Info


Linwood, KS

Address: 323 Main Street
Linwood, KS 66052
Phone: (913) 723-3333
» More Info


Louisburg, KS

Address: 2 E Amity Street
Louisburg, KS 66053
Phone: (913) 837-5600
» More Info


Macksville, KS

Address: 115 W Broadway Street
Macksville, KS 67557
Phone: (620) 348-4685
» More Info


Manhattan, KS

Address: 324 Houston Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 324-2840
» More Info
Address: 712 N 12th Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 539-5722
» More Info
Address: 614 N 12th Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 539-8508
» More Info
Address: 3240 Kimball Avenue
Manhattan, KS 66503
Phone: (785) 537-8383
» More Info
Address: 312 Poyntz Avenue
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 320-4959
» More Info
Address: 213 Fort Riley Blvd
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 537-1250
» More Info
Address: 2413 Stagg Hill Road
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 776-6699
» More Info
Address: 702 N 11th Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 320-6757
» More Info
Address: 710 N Manhattan Avenue
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 320-7711
» More Info
Address: 1209 Laramie Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 776-2424
» More Info
Address: 317 Poyntz Ave Ste A
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 776-2119
» More Info
Address: 2102 Timber Creek Drive
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 776-2119
» More Info
Address: 3043 Anderson Avenue
Manhattan, KS 66503
Phone: (785) 712-2516
» More Info
Address: PO Box 6
Manhattan, KS 66505
Phone: (785) 539-5408
» More Info
Address: 1215 Moro Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 320-7456
» More Info
Address: 615 N 12th Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 776-4300
» More Info
Address: 8200 Southport Drive
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 537-7500
» More Info
Address: 1110 Westloop Pl
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 539-5500
» More Info
Address: 3901 Vanesta Drive
Manhattan, KS 66503
Phone: (785) 320-2730
» More Info
Address: 1210 Moro Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 537-0775
» More Info
Address: 706 N Manhattan Avenue
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 537-7151
» More Info
Address: 3011 Anderson Avenue
Manhattan, KS 66503
Phone: (785) 320-4662
» More Info
Address: 1205 Moro Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 770-6541
» More Info
Address: 718 N Manhattan Avenue
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 539-8033
» More Info
Address: 1130 Moro Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 537-9292
» More Info
Address: 1130 Moro Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 320-5255
» More Info
Address: 320 Poyntz Avenue
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 320-2933
» More Info
Address: 1200 Moro Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 320-2575
» More Info
Address: 1111 Moro Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 539-5309
» More Info
Address: 1121 Moro Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 320-6278
» More Info
Address: 307 S Seth Child Road
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 539-4123
» More Info
Address: 312 Tuttle Creek Blvd
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 320-6520
» More Info
Address: 1344 Westloop Pl
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 320-2846
» More Info
Address: 1127 Moro Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 587-8707
» More Info
Address: 121 S 4th Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 712-2413
» More Info
Address: 1105 Moro Street
Manhattan, KS 66502
Phone: (785) 320-2180
» More Info


Mc Cune, KS

Address: 620 Main Street
Mc Cune, KS 66753
Phone: (620) 632-5200
» More Info


McPherson, KS

Address: 2218 E Kansas Avenue
McPherson, KS 67460
Phone: (620) 504-6600
» More Info
Address: 140 N Charles Street
McPherson, KS 67460
Phone: (620) 241-1090
» More Info


Mcpherson, KS

Address: 2211 E Kansas Avenue
Mcpherson, KS 67460
Phone: (620) 241-1422
» More Info
Address: 306 N Maple Street
Mcpherson, KS 67460
Phone: (620) 241-6484
» More Info