Home > Bar Directory > Washington, DC

Washington, DC Bar Directory

Washington, DC Bar Directory: Right Forward
Address: 920 Girard St NE, Washington, DC 20017
Phone: (202) 526-5904
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Right Proper Brewery
Address: 920 Girard St NE, Washington, DC 20017
Phone: (202) 526-5904
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Right Proper Brewing Company
Address: 624 T St NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 607-2337
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Right Spot Restaurant & Bar
Address: 1917 9th St NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 455-4498
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Rira Irish Pub
Address: 3125 M St NW, Washington, DC 20007
Phone: (202) 506-5272
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Rite Bar 3rd Street
Address: 409 3rd St SW, Washington, DC 20024
Phone: (202) 488-1100
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Rocket Bar
Address: 714 7th St NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 628-7665
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Roha Restaurant & Lounge
Address: 1212 U St NW, Washington, DC 20009
Phone: (202) 506-5200
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Rooftop Bar
Address: 2015 Massachusetts Ave NW, Washington, DC 20036
Phone: (202) 265-1600
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Room 11
Address: 3234 11th St NW, Washington, DC 20010
Phone: (202) 332-3234
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Rosebar Lounge
Address: 1215 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20036
Phone: (202) 955-5525
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Rosé Garden
Address: 301 Water St SE, Washington, DC 20003
Phone: (202) 484-8800
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Round Robin Bar
Address: 1401 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20004
Phone: (202) 637-7348
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Royal Palace
Address: 1805 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20009
Phone: (202) 462-2623
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Salty Dog Tavern
Address: 1723 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20009
Phone: (202) 986-2715
» More Info
Washington, DC Bar Directory: San antonio Bar and Grill
Address: 3908 12th St NE, Washington, DC 20017
Phone: (202) 832-8080
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Satellite Room
Address: 2047 9th St NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 506-2496
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Sauf Haus Bier Hall & Garden
Address: 1216 18th St NW, Washington, DC 20036
Phone: (202) 466-3355
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Scarlet Oak Restaurant & Bar
Address: 909 New Jersey Ave SE, Washington, DC 20003
Phone: (202) 780-0140
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Scott's DC
Address: 927 F St NW, Washington, DC 20004
Phone: (202) 628-7000
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Service Bar
Address: 926 U St NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 462-7232
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Shaw's Tavern
Address: 520 Florida Ave NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 518-4092
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Shelly's Back Room
Address: 1331 F St NW, Washington, DC 20004
Phone: (202) 737-3003
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Shellys Backroom Office
Address: 4610 Laverock Pl NW, Washington, DC 20007
Phone: (202) 450-2303
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Showtime
Address: 113 Rhode Island Ave NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 827-8820
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Sign of the Whale
Address: 1825 M St NW, Washington, DC 20036
Phone: (202) 785-1110
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Silo
Address: 919 5th St NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 290-2233
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Silver Lyan
Address: 900 F St NW, Washington, DC 20004
Phone: (202) 788-2799
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Sim Exchg Pub
Address: 4301 Connecticut Ave NW Suite 132, Washington, DC 20008
Phone: (202) 296-2814
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Sip & Dry Bar
Address: 2004 Hecht Ave NE, Washington, DC 20002
Phone: (202) 635-6483
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Sip Lounge
Address: 1812 Hamlin St NE, Washington, DC 20018
Phone: (202) 652-1957
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Six and H Sports Bar and Grill
Address: 523 H St NE, Washington, DC 20002
Phone: (202) 733-5867
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Sixth Engine
Address: 438 Massachusetts Ave NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 506-2455
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Slash Run
Address: 201 Upshur St NW, Washington, DC 20011
Phone: (202) 838-9929
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Slate Wine Bar
Address: 2404 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20007
Phone: (202) 333-4304
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Smith Public Trust
Address: 3514 12th St NE, Washington, DC 20017
Phone: (202) 733-5834
» More Info
Washington, DC Bar Directory: SoCap Wine Bar
Address: 101 H St SE, Washington, DC 20003
Phone: (202) 469-7280
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Solly's U St Tavern
Address: 1942 11th St NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 232-6590
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Sonoma Restaurant + Wine Bar
Address: 223 Pennsylvania Ave SE, Washington, DC 20003
Phone: (202) 544-8088
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Sorellina
Address: 2029 P St NW, Washington, DC 20036
Phone: (877) 585-1085
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Sotto
Address: 1610 14th St NW, Washington, DC 20009
Phone: (202) 545-3459
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Soussi Restaurant
Address: 2228 18th St NW, Washington, DC 20009
Phone: (202) 299-9314
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Southern Efficiency
Address: 1841 7th St NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 316-9396
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Spaghetti Garden
Address: 2317 18th St NW, Washington, DC 20009
Phone: (202) 265-6665
» More Info
Washington, DC Bar Directory: SPIN Washington D.C.
Address: 1332 F St NW, Washington, DC 20004
Phone: (202) 517-1170
» More Info
Washington, DC Bar Directory: St Arnold's
Address: 1827 Jefferson Pl NW, Washington, DC 20036
Phone: (202) 833-1321
» More Info
Washington, DC Bar Directory: St. Arnold's Mussel Bar
Address: 3433 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20008
Phone: (202) 621-6434
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Stan's Restaurant
Address: 1029 Vermont Ave NW, Washington, DC 20005
Phone: (202) 347-4488
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Stanton and Greene
Address: 319 Pennsylvania Ave SE, Washington, DC 20003
Phone: (202) 525-3325
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Star & Shamrock Tavern & Deli
Address: 1341 H St NE, Washington, DC 20002
Phone: (202) 388-3833
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Station 4
Address: 1101 4th St SW, Washington, DC 20024
Phone: (202) 488-0987
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Station Kitchen + Cocktails
Address: 2015 Massachusetts Ave NW, Washington, DC 20036
Phone: (202) 265-1600
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Steel Plate
Address: 3523 12th St NE, Washington, DC 20017
Phone: (202) 290-2310
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Stonefish Grill
Address: 1708 L St NW, Washington, DC 20036
Phone: (202) 827-4980
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Stoney's
Address: 1433 P St NW, Washington, DC 20005
Phone: (202) 234-1818
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Stoney's on L
Address: 2101 L St NW, Washington, DC 20037
Phone: (202) 721-0019
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Succotash
Address: 915 F St NW, Washington, DC 20004
Phone: (202) 849-6933
» More Info
Washington, DC Bar Directory: TAKODA Restaurant & Beer Garden
Address: 715 Florida Ave NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 525-1252
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Takoma Station Tavern
Address: 6914 4th St NW, Washington, DC 20012
Phone: (202) 829-1999
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Tanger Lounge
Address: 2305 18th St NW, Washington, DC 20009
Phone: (202) 299-0288
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Tap99
Address: 1250 Half St SE, Washington, DC 20003
Phone: (202) 481-4190
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Teddy & The Bully Bar
Address: 1200 19th St NW, Washington, DC 20036
Phone: (202) 872-8700
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Ten Tavern and Grill
Address: 707 G St NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 347-6593
» More Info
Washington, DC Bar Directory: Ten Tigers Parlour
Address: 3813 Georgia Ave NW, Washington, DC 20011
Phone: (202) 506-2080
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Alibi
Address: 237 2nd St NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 347-2237
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Bakers Lounge
Address: 2701 12th St NE, Washington, DC 20018
Phone: (202) 601-7107
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Big Stick
Address: 20 M St SE, Washington, DC 20003
Phone: (202) 750-7724
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Blaguard
Address: 2003 18th St NW, Washington, DC 20009
Phone: (202) 232-9005
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Brig
Address: 1007 8th St SE, Washington, DC 20003
Phone: (202) 675-1000
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Capital Grille
Address: 601 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20004
Phone: (202) 737-6200
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Carolina Kitchen
Address: 2350 Washington Pl NE, Washington, DC 20018
Phone: (202) 733-1216
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Chesapeake Room
Address: 501 8th St SE, Washington, DC 20003
Phone: (202) 543-1445
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Commodore Public House & Kitchen
Address: 1100 P St NW, Washington, DC 20005
Phone: (202) 234-6870
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The DC Noble
Address: 822 East Street NorthweStreet, Washington, DC 20004
Phone: (202) 737-0008
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Dirty Goose
Address: 913 U St NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 629-1462
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The District Line Restaurant + Bar
Address: 1919 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20009
Phone: (202) 939-4850
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Dubliner
Address: 4 F St NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 737-3773
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Elevated Affair
Address: 1917 9th St NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 232-5665
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Ella Grace
Address: 1421 H St NE, Washington, DC 20002
Phone: (202) 630-2398
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Exchange
Address: 1719 G St NW, Washington, DC 20006
Phone: (202) 393-4690
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Fainting Goat DC
Address: 1330 U St NW, Washington, DC 20009
Phone: (202) 735-0344
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Front Page
Address: 1333 New Hampshire Ave NW, Washington, DC 20036
Phone: (202) 296-6500
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Game Sports Pub
Address: 2411 18th St NW, Washington, DC 20009
Phone: (202) 846-1952
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Gibson
Address: 2009 14th St NW, Washington, DC 20009
Phone: (202) 232-2156
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Graham Georgetown
Address: 1075 Thomas Jefferson St NW, Washington, DC 20007
Phone: (202) 337-0900
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Gryphon
Address: 1337 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20036
Phone: (202) 827-8980
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Hamilton
Address: 600 14th St NW, Washington, DC 20005
Phone: (202) 787-1000
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Haymaker Bar
Address: 1015 H St NE, Washington, DC 20002
Phone: (202) 388-4020
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Looking Glass Lounge
Address: 3634 Georgia Ave NW, Washington, DC 20010
Phone: (202) 722-7669
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Manor
Address: 1327 Connecticut Ave NW, Washington, DC 20036
Phone: (202) 506-7776
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Melting Pot
Address: 1220 19th St NW, Washington, DC 20036
Phone: (202) 857-0777
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Next Whisky Bar
Address: 2650 Virginia Ave NW, Washington, DC 20037
Phone: (844) 617-1972
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Passenger
Address: 1539 7th St NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 853-3588
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Pig
Address: 1320 14th St NW, Washington, DC 20005
Phone: (202) 290-2821
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Pitch
Address: 4015 Georgia Ave NW, Washington, DC 20011
Phone: (202) 560-5142
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Pub & The People
Address: 1648 N Capitol St NW, Washington, DC 20002
Phone: (202) 234-1800
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Queen Vic
Address: 1206 H St NE, Washington, DC 20002
Phone: (202) 396-2001
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Royal
Address: 501 Florida Ave NW, Washington, DC 20001
Phone: (202) 332-7777
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Rye Bar
Address: 1050 31st St NW, Washington, DC 20007
Phone: (202) 617-2425
» More Info
Washington, DC Bar Directory: The Saloon
Address: 1205 U St NW, Washington, DC 20009
Phone: (202) 462-2640
» More Info